Sobota, 13 dubnaVítejte na českém hodlerském webu!

Jak by měly orgány bankovního dohledu reagovat, aby zajistily trvalou důvěru v bankovní systém: MMF

Mezinárodní měnový fond (MMF) na svém blogu vydal pokyny pro zachování bezpečnosti bankovního systému uprostřed krize COVID-19. Je součástí rozsáhlejší speciální řady o reakci na koronavirus a informuje o doporučeném postupu pro banky v aktuální situaci. Jak MMF uvedl, jde o ekonomické otřesy, které jsou potenciálně závažnější, než jsme byli svědky během globální finanční krize. „Pandemie koronaviru je jiný druh šoku. Nikdy předtím se moderní ekonomiky nezastavily tak bleskurychle. V průběhu týdne mnoho pracovníků přišlo o práci a výplaty. Všechny restaurace, hotely a letadla byly vyprázdněny. Spotřebitelé a podniky nyní čelí prudkým ztrátám v příjmech – a potenciálně rozšířeným bankrotům.”

MMF vydal pokyny pro bankovní dohled

Nutná opatření vlád po celém světě, ke kterým došlo tak rychle, pravděpodobně povedou k neschopnosti splácet. MMF uvádí, že šok pro finanční sektor mnozí očekávají v podobném rozsahu jako v roce 2008. „Jak by měly orgány bankovního dohledu reagovat, aby zajistily trvalou důvěru v bankovní systém? Díky svému globálnímu výhodnému místu a na základě minulých zkušeností může MMF nabídnout několik dalších pokynů:” V následující části blogu pak Mezinárodní měnový fond nabádá orgány bankovního dohledu, aby nedošlo ke změnám pravidel, což by nyní mohlo způsobit větší zmatek. Také by se bankám mělo pomoct zvládat tlaky na likviditu a ztrátu příjmů z chybějících splátek úvěrů. K tomu se dále uvádí: „Regulátoři musí jasně sdělit, že kapitálové a likviditní rezervy by měly podporovat pokračující půjčky bank, aniž by to mělo nepříznivé důsledky pro správu bank.”

Tip: Myslete na zdraví

Mezi další pokyny pak patří:

  • Podporovat úpravy půjčky. Banky by měly být aktivní při přeplánování svého úvěrového portfolia pro dlužníky, kteří byli zasaženi dočasným šokem, a využívat pružného řízení úvěrového rizika.
  • Nezakrývat ztráty. Transparentnost zabrání tomu, aby se situace ještě zhoršila. Překvapení totiž pouze zhoršují reakci, jak bylo prokázáno během krize v roce 2008.
  • Objasnit regulační zacházení s podpůrnými opatřeními. Vyjasnění toho, jak by banky a regulační orgány měly zacházet s fiskálními opatřeními, včetně opatření přímo zaměřených na dlužníky.
  • Posílit komunikaci. Vzdálená práce na dálku s kolegy, zákazníky a orgány dohledu během bezprecedentního omezení pohybu vyžaduje nepřetržitý dialog mezi orgány dohledu a bankami.
  • Přeshraniční koordinace. Zachování integrity globálního finančního systému vyžaduje širokou koordinaci mezi vnitrostátními regulačními orgány na mezinárodní úrovni.

Závěr

Ačkoli se jedná o zdánlivě banální doporučení, uvest je do praxe může být těžší oříšek. MMF však zřejmě očekává, že se to podaří a že to bankám pomůže ustát tuto situaci, kdy došlo k zastavení části ekonomiky. Zároveň však dodává, že je zatím příliš brzo na to říct, zda to bude stačit. Ochrana zdraví a životů lidí a zachování funkčních nezahlcených nemocnic si totiž vyžádalo značný zásah do ekonomiky a nevíme, jak dlouho to ještě potrvá. Do komentářů nám můžete napsat, zda byste se v pozici vlády zaměřili více na opatření na ochranu lidí před virem, nebo udržení rostoucí ekonomiky.

Donate

Máte rádi hodlerský web a rádi byste nás podpořili? Navštivte sekci pro přispěvatele a pošlete nám spropitné v BTC.

VÍCE ZDE

Disclaimer

Kryptoměny jsou spojeny s rizikem finanční ztráty. Vstupem na stránky Kryptohodler.cz souhlasíte s podmínkami!

VÍCE ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *