Pondělí, 17 červnaVítejte na českém hodlerském webu!

České soudy poprvé řešily zdanění BTC! Platba bitcoiny nepodléhá dani, zaznělo

V České republice se letos poprvé u soudu rozhodovalo o tom, zda prodej Bitcoinu podléhá osvobození zdanění příjmů jakožto směna cizí měny.

Krajský soud potvrdil zdanění prodeje BTC

Před českými soudy se letos řešily první případy týkající se posouzení, zda je Bitcoin osvobozen od zdanění. Výjimku podle zákona o dani z příjmů posuzoval Krajský soud v Brně ve dvou obdobných případech.

Dva lidé napadli rozhodnutí finanční správy před soudem. V obou případech žalobci nejprve podali řádné přiznání a celý příjem zdanili, následně pak podali opravné daňové přiznání, kde se domáhali vrácení části zaplacené daně z titulu osvobození.

V jednom případě se jednalo o vrácení přeplatku za rok 2017 ve výši 3,97 mil. Kč a v druhém o přeplatku přes 1,5 mil korun za rok 2018. Jedním z hlavních argumentů žalobců pak bylo, že by se na bitcoiny mělo nahlížet jako na cizí měnu, nikoli nehmotný majetek.

Odvolací finanční ředitelství před soudem zopakovalo svůj dosavadní postoj. Bitcoin podle něj nelze považovat za peníze ani cizí měnu, neboť není uznáván státem, nemá žádnou autoritu, která by jej regulovala, a neexistuje hmotně. Úplatný převod kryptoměny podle úředníků není směnárenskou činností, takže takový příjem nemůže být posuzován jako kurzový zisk.

Brněnský krajský soud rozhodl v obou případech ve prospěch finanční správy. V rozsudku (judikátu) se mj. uvádí:

„Pod pojmem „směna peněz“ ve smyslu daného ustanovení lze podle soudu rozumět pouze vzájemnou směnu peněz majících ekvivalent v hotovosti. Bitcoin je měnou virtuální, která nemá ekvivalent v podobě hotovostních peněz. Pro účely § 4 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů tak bitcoiny nepředstavují peníze, neboť nejsou tradičními penězi existujícími i v hotovostní podobě.

Bitcoin podle soudu nelze považovat ani za „cizí měnu“ ve smyslu předmětného ustanovení. Tou jsou (i s ohledem na důvody včlenění předmětného osvobození do zákona o daních z příjmů) myšleny pouze peněžní prostředky emitované zahraničními centrálními bankami, jejichž oběh je těmito bankami regulován a je uzákoněn na území určité země nebo s kupiny zemí. Za cizí měnu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů tak lze považovat pouze měnu, na kterou se v zahraničí vztahují obdobná pravidla jako na tuzemskou měnu.”

Ještě není konec

V případech může ještě dojít k odvolání a rozudky tak můžou ještě zvrátit soudy vyšší instance. Kromě toho je zde několik otevřených témat, o kterých by soudy měly ještě rozhodovat v budoucnosti a kde mohou vzniknout zajímavé judikáty.

V první řadě, oba citované rozsudky se týkají zdaňovacích období ještě před tím, než se Bitcoin stal zákonnými penězi v Salvadoru a Středoafrické republice. Z rozhodnutí krajského soudu plyne, že peníze musí mít hotovostní evivalent a cizí měna pak má být emitována centrální bankou, což se asi liší od povahy decentralizované digitální hotovosti. Přesto jde o výklad, který může být v budocnosti přehodnocen v kontextu Salvadoru a dalších zemí, které přijaly BTC jako zákonné peníze.

Zásadní odklon od názoru finanční správy pak krajský soud předvedl v otázce kryptoplateb. Kdyby poplatník svými bitcoiny zaplatil za zboží, daň by podle soudu platit nemusel. V rozsudku se k tomu uvádí:

Využije-li někdo bitcoin k platbě za zboží a služby, nebude tato transakce podléhat dani z příjmů podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Žalobce v nynějším případě nevyužil bitcoiny k placení za zboží či služby, ani ke zprostředkování prodeje kryptoměny z vlastního portfolia bitcoinů jinému subjektu. Využil bitcoiny jako investiční nástroj, neboť je v letech 2010 až 2015 nakoupil a v roce 2018 je prodal za vyšší cenu. Tím u něj došlo ke zvýšení majetku v souvislosti s úplatným převodem jiné věci mimo příjmy uvedené v § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Proto byl jeho příjem z prodeje bitcoinů zdaněn”

TIP: Návod | Burza Coinbase (Pro, Earn) Kompletní info, jak založit, bonus, poplatky, nákup kryptoměn

Závěr

Krajský soud v Brně v rozsudcích ze 17. února 2022 a 24. března 2022 potvrdil povinnost zaplatit ze zisku z prodeje Bitcoinu daň, resp. odmítl právo na její vrácení. Uvedl však, že směna BTC za zboží a služby u obchodníků přijímajících kryptoměnu dani nepodléhá. Jde o první judikáty v dané oblasti a na další si poplatníci budou muset ještě počkat, nebo se o ně zasadit.

Donate

Máte rádi hodlerský web a rádi byste nás podpořili? Navštivte sekci pro přispěvatele a pošlete nám spropitné v BTC.

VÍCE ZDE

Disclaimer

Kryptoměny jsou spojeny s rizikem finanční ztráty. Vstupem na stránky Kryptohodler.cz souhlasíte s podmínkami!

VÍCE ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *